Loading...

Diğer Slip-Antiblok Katkılar


Yüksek sürtünme katsayısına sahip poliolefin filmler, üretim sırasında birbirlerine ve metal yüzeylere yapışma eğilimindedirler. Slip katkılar poliolefin filmlerin yüzey özelliklerini modifiye eder ve katmanlar arasındaki veya film ile temas ettiği diğer yüzeyler arasındaki sürtünmeyi azaltır. Böylece, filmin buruşmasını ve kullanılamaz hale gelmesini önler, üretim hızını ve ekipmanların ömrünü uzatır. Polipropilen ve polietilen filmler birbirine yapışma eğilimindedirler, bu da film katmanlarının birbirinden ayrılmasını zorlaştırır. Marketlerdeki alışveriş torbalarının açılmasında yaşanan güçlük, filmlerin öbeklenme olayına en bilindik örnektir. Film tabakaları arasında bu yapışma, bloklaşma, LDPE, LLDPE, PP, PET ve PA gibi polimerlerin doğasında vardır. Antiblok katkıların eklenmesi, bu yapışmayı azaltır ve film tabakaları arasındaki bloklaşma kuvvetini düşürür.

Ürün Adı TDS MSDS Mevzuat Açıklama
FINAWAX OPA
FINASLIP-EZY