Loading...

Antifog Katkılar


“Buğulanma” terimi su buharının saydam plastik film üzerinde ayrı damlacıklar şeklinde yoğunlaşmasını ifade eder. Bunun sebebi, polimer yüzeyi ile su damlacığı arasındaki yüzey gerilimi farkıdır. Buğulanma, belli bir miktarda su buharı içeren hava kütlesinin yoğunlaşma noktasının altındaki bir sıcaklığa soğutulması sonucu meydana gelir.

Ürün Adı TDS MSDS Açıklama
SABOFOG MS-P
SABOFOG TGS
SABOFOG TOE
SABOLEN MLE SD
SABOLEN MOE SD
“Buğulanma” terimi su buharının saydam plastik film üzerinde ayrı damlacıklar şeklinde yoğunlaşmasını ifade eder. Bunun sebebi, polimer yüzeyi ile su damlacığı arasındaki yüzey gerilimi farkıdır. Buğulanma, belli bir miktarda su buharı içeren hava kütlesinin yoğunlaşma noktasının altındaki bir sıcaklığa soğutulması sonucu meydana gelir.


BUĞULANMA KAYNAKLI PROBLEMLER

Sera Filmleri– Işık geçirgenliği azalır, bu sebeple bitkilerde büyüme hızı yavaşlar, mahsul verimi düşer.- Damlacıkların neden olduğu lens etkisi sebebiyle bitkiler zarar görür. Ambalaj Filmleri– Ürünün görünürlüğünü azaltır.- Ambalajın görünüşü daha az çekici hale gelir.- Ürün kalitesi bozulur.


ANTİFOG KATKILAR

  • Antifog katkılar, hidrofobik ve hidrofilik kimyasal grupları tek bir molekül içerisinde barındırırlar.
  • Antifog katkılar, ekstrüzyon esnasında polimer matrisine direkt olarak katılırlar.
  • Antifog katkılar, film yüzeyine göç eder.
  • Antifog katkılar, filmin yüzey enerjisini arttırıp suyun temas açısını düşürerek
    yoğunlaşmış su damlacıklarının saydam film üzerinde yayılmasına yol açar.

SERA FİLMLERİ İÇİN ANTİFOGLAR

Sorbitan Esterleri
SABOFOG MS (LDPE, LLDPE ve EVA < %4 VA içeriği var ise) Poligliseril Esterleri
SABOFOG TGS (EVA > %4 VA içeriği vaar ise)
Dietanolamin Esterleri
SABOSTAT A 300 (Sabofog MS veya Sabofog TGS ile birlikte sinerjist etki yaratır)


AMBALAJ FİLMLERİ İÇİN ANTİFOGLAR

Sorbitan Esterler & Etoksiller
SABOFOG ML, SABOFOG MLE, SABOFOG MOE, SABOFOG TOE (LDPE, LLDPE ve PVC film uygulamaları için)
Dietanolamin Esterleri
SABOSTAT A 300
Etoksilleşmiş Aminler
SABOSTAT AL 100, SABOSTAT ASE, SABOSTAT NS2 (BOPP film için)