Loading...

SABO Antistatik Katkıları


Plastikler yüksek yüzey özdirencine sahip oldukça yalıtkan malzemelerdir ve bu sebeple kolaylıkla yük birikmesine maruz kalırlar. Elektrostatik yüklenmeler genellikle farklı elektron kaybetme hassasiyetine sahip iki malzemenin birbirine temas etmesi sonucu oluşur – örneğin silindir üzerinden film geçişi, plastik parçaların nakliye ya da depolama sırasında birbirine değmesi gibi.

Ürün Adı TDS MSDS Açıklama
SABOSTAT AL-100
SABOSTAT DELA
SABOSTAT A 300
Statik yük birikmesi aşağıdaki problemlere yol açabilir:

  • Toz birikmesi, plastik ambalajların satış çekiciliğini/berraklığını etkiler.
  • Ambalajlama problemleri, polimer taneciklerinin paketlenmesinde aynı yükler birbirini iter.
  • Elektrik yüklenmeleri çalışanlara elektrik şoku verir, yangına ya da patlamalara sebep olabilir.

Termoplastik Polimerlerde Sabo Antistatik Ajanları

Malzemenin yüzey özdirenci düşürülerek statik elektrik problemi çözülebilir. Polimerin özdirencini düşürmek amacıyla antistatik katkılar kullanılmaktadır. Bu katkılar elektrik yüklerini dağıtmak amacıyla dıştan ya da polimerin içerisine katılarak uygulanabilir.

SABO antistatik ajanların çalışma prensibi

Ürün Yelpazesi Antistatik ajanlar yüzeye göç eder ve atmosferik nem ile etkileşerek yüzey özdirencini düşürür. Böylece yüksek elektrik yük yoğunluklarını dağıtarak plastik malzemelere uzun süreli antistatik etki kazandırır.

Sabo antistatik serisi “iç” katkıları içerir. İç katkılar kompound oluşturma esnasında doğrudan plastik malzeme içerisine eklenir ve uzun süreli etki sağlar.

Ürün Tanımlama Fiziksel Hali (20 °C) Kullanım Alanları
Sabostat A300 Dietanolamin Esteri Açık Sarı Pastil (I) PP gıda ambalaj uygulamalarında antistatik ajan
PE/EVA esaslı sera filmleri ve BOPP filmlerde yüksek etkili antifog ajan
Sabostat AL100 Etoksillenmiş Alkilamin Şeffaf Sıvı (I) Poliolefinler (PE, LDPE, PP) ve stirenikler (ABS, HIPS, SAN) için antistatik ajan

BOPP ve PP filmlerde etkili antifog ajan
GMS ile birlikte sinerjist etki

Sabostat ASE Etoksillenmiş Alkilamin Açık Sarı Katı (I) Poliolefinler (PE, LDPE, PP) ve stirenikler (ABS, HIPS, SAN) için antistatik ajan
Sabostat DELA Dietanolamid Kırık Beyaz Pelet (I) Poliolefinler (PE, LDPE, PP), stirenikler (ABS, HIPS, SAN) ve PVC için antistatik ajan
Sabostat MLE Etoksillenmiş Sorbitan Esteri Sarı Sıvı (I) Poliolefinler ve esnek PVC için antistatik ajan
Sabostat MO Sorbitan Esteri Amber Renkli Viskoz Sıvı (I) Poliolefinler ve PVC için antistatik ajan

Poliolefin reaktörlerinde (özellikle PP) çürüme önleyici katkı

Sabostat NS2 Etoksillenmiş Alkilamin Sıvı ile Pasta Arası (I) Poliolefinler (PE, LDPE, HDPE, PP) ve stirenik polimerler için antistatik ajan
Sabostat TL Trietanolamin Esteri Viskoz Sıvı (I) Poliolefinler (LDPE, HDPE, PP) için antistatik ajan