Loading...

SANFON


Fenolik Antioksidanlar Fosfit Antioksidanlar Sülfit Antioksidanlar
Ortam koruyucu antioksidanlardır. Polimeri ısı, ışık, nem, depolama şartları, vb. gibi dış etkenlerden korur. Proses koruyucu antioksidandır. Polimeri proses esnasındaki yüksek ısıdan korur. Sekonder antioksidandır. Polimerin yaşlanması esasında açığa çıkan hidroperoksitleri parçalar.