Loading...

FP Serisi ( Parmak Boyası için)


U-perse FP serileri uygulama ve öneriler kısmında başlıca önemli özelliklerine değindiğimiz parmak boyalarında kimyasalların kullanımına dönük regülasyonları karşılaması adına üretilmiş özel bir seridir ve aynı zamanda 2009/48/EC çerçevesinde kimyasallar için belirlenen gereklilikleri karşıladıklarından dolayı her tip oyuncakta kullanıma uygundurlar.

Ürün Adı C.I.N MSDS Açıklama
U-Perse Monoazo Yellow FP-111 WB PY.74 #
U-Perse Monoazo Yellow FP-112 WB PY.74 #
U-Perse Monoazo Yellow FP-112 WBX PY.74 #
U-Perse Disazo Yellow FP-113 WB PY.13 #
U-Perse Oxide Yellow FP HD-212 WB PY.42 #
U-Perse Oxide Yellow FP HD-212T WB PY.42 #
U-Perse Transparent Oxide Yellow FP-W211 HD PY.42 #
U-Perse Orange FP-121 WB PO.13 #
U-Perse Dark Orange FP-122 WB PO.34 #
U-Perse Mid. Orange FP-123 WB MIX #
U-Perse Bordeaux FP-130 WB PR.12 #
U-Perse Monoazo Naphthol Red FP-131 WB PR.170 #
U-Perse Dark Red FP-132 WB MIX #
U-Perse Light Red FP-133 WB MIX #
U-Perse Ruby Red FP-134 WB PR.184 #
U-Perse Carmine Red FP-135 WB PR.146 #
U-Perse Fire Red FP HD-137 WB PR.254 #
U-Perse Deep Red FP HD-1371 WB MIX #
U-Perse Dark Deep Red FP HD-1372 WB MIX #
U-Perse Magneta Red FP HD-138 WB PR.122 #
U-Perse Scarlet Red FP-139 WB PR.112 #
U-Perse Oxide Red FP HD-233 WB PR.101 #
U-Perse Transparent Oxide Red FP-231 HD PR.101 #
U-Perse Carboze Violet FP HD-142 WB PV.23 #
U-Perse Phthalo Blue FP-150 WB PB.15:0 #
U-Perse Phthalo Blue FP-150V WB PB.15:0 #
U-Perse Parliament Blue FP-1501V WB PB.15:0 #
U-Perse Phthalo Blue FP HD-151 WB PB.15:1 #
U-Perse Phthalo Blue FP HD-153 WB PB.15:3 #
U-Perse Phthalo Green FP HD-161 WB PG.7 #
U-Perse Dark Green FP HD-162 WB MIX #
U-Perse Light Green FP HD-163 WB MIX #
U-Perse Deep Green FP HD-1611 WB MIX #
U-Perse Titan White FP-211 WB PW.6 #
U-Perse Titan White FP(S)-211 WB PW.6 #
U-Perse Carbon Black FP-282 WB PBL.7 #
U-Perse Carbon Black L-281 WB PBL.7 #
U-Perse Florescent Orange LF-302 WB #
U-Perse Florescent Pink LF-303 WB #
U-Perse Florescent Pink LF-303 WBX #
U-Perse Florescent Yellow FP-301 WB #
U-Perse Florescent Pink FP-303 WB #
U-Perse Florescent Purple FP-304 WB #
U-Perse Florescent Blue FP-305 WB #
U-Perse Florescent Green FP-306 WB #
U-Perse Florescent Orange-Yellow FP-312 WB #

U-PERSE FP-SERİSİ (finger paints için)

2009/48/EC oyuncak yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş temel gerekliliği karşılamak adına Avrupa Standartlar Komitesi –CEN-tarafından parmak boyaları için EN 71-7 :2014 standardı oluşturulmuştur..EN 71-7:2014 standardı çerçevesinde ise parmak boyalarında kullanılan kimyasallar için yeni limit değerler ve test metotları belirlenerek parmak boyalarında diğer oyuncaklardan daha sıkı güvenlik gereklilikleri oluşturuldu.

Bilindiği gibi 2009/48/EC yönetmeliğinde oyuncaklar için belirtilen ağır metal migrasyon limitleri oyuncağın kategorisine göre değişmektedir.Oyuncağın kategorisi ise Avrupada yapılan risk değerlendirmeleri çerçevesinde çocuğun oyuncağı günlük olarak ne kadar yutabileceği üzerine kurgulandı.Bu durumda sıvı formda veya yapışkan oyuncaklar çocuğun en kolay ve fazla miktarda yutabileceği oyuncaklar olduğu için, parmak boyaları gibi sıvı formdaki oyuncaklar için ağır metal limit değerleri en düşük düzeyde tutuldu .

Diğer önemli bir konu ise kanserojen etkileri önemli ölçüde kanıtlanmış ve formülasyonda kullanılan maddelerin karşılıklı etkileşimine bağlı olarak da oluşabilecek Nitrosamin bileşiklerine parmak boyalarında getirilen kısıtlamadır. .EN 71-12:2013 çerçevesinde parmak boyalarında nitrosamine 0,02 mg/kg ile sınırlandırılırken nitrosamine oluşturabilecek maddelere ise toplam 1 mg/kg ile sınırlandırılma getirildi.

Boyar maddeleri parmak boyalarında kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise azo boyar madde yapısındaki organik pigmentlerin en zayıf halkaları olan azo bağının kırılması ile oluşabilecek kanserojen primer aromatik amin türevleridir .Toplamda 27 adet olan bu aromatik amin türevlerine ise gene EN 71-7:2014 çerçevesinde bakılmaktadır.

Standart kapsamında uygulanması gereken diğer önemli bir husus ise parmak boyalarında kullanılabilecek koruyucuların Annex B kısmında listelenmiş olmasıdır.Bu kısımda kullanılabilecek koruyucular parmak boyasında bulunabilecekleri maximum komsantrasyon miktarları ile birlikte verilmektedir.

Son olarak nihai ürün üreticileri olan oyuncak ve kırtasiye müşterilerimize tavsiyemiz ürettikleri oyuncakların çocuklar için güvenliğinden emin olmaları adına kullandıkları kimyasallar için tedarikçilerinden gerekli bilgileri ve test raporlarını istemeleri ve ona göre bu kimyasalları ürünlerinde kullanmalarıdır.

U-perse FP serileri yukarıda başlıca önemli özelliklerine değindiğimiz parmak boyalarında kimyasalların kullanımına dönük regülasyonları karşılaması adına üretilmiş özel bir seridir ve aynı zamanda 2009/48/EC çerçevesinde kimyasallar için belirlenen gereklilikleri karşıladıklarından dolayı her tip oyuncakta kullanıma uygundurlar.

Bu serileri oyuncaklarında kullanacak olan müşterilerimize ise standart çerçevesinde yaptırmış olduğumuz test raporlarını ürün ile birlikte temin etmekteyiz.