Finawax O : Slip ajanıdır, daha düşük proses sıcaklıklarında ve hızlı akışın olduğu ekstrüzyon sistemleri için önerilmektedir.
Finawax E : Slip & Antiblok ajanıdır, yavaş migre olur ancak etkisi uzun sürer.
Finawax C : Yüksek erime noktasına sahiptir dış kaydırıcı & yağlayıcı ve anti blok ajanı olarak önemli bir rol oynar.

Fine Organics - Finawax