KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Biz, ÜÇGEN PİGMENTLER VE POLİMER KATKILARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.
Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.


Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ürün ve hizmet ilişkisinin kurulması, devamlılığının sağlanması ve hizmetlerin ifa edilebilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi, iş ortağı/müşteri /tedarikçi (yetkili ve çalışanları) ilişkilerinin kurulması, ürün ve hizmetlere sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatların sağlanması, çağrı merkezinin aranması ve İnternet sayfasının kullanılması ve/veya Şirketimizin düzenlediği seminer ve organizasyonlara katılım sağlanması, Şirketin insan kaynakları politikalarının yönetilmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, İnternet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK Kanunu ’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerektiği ölçüde aktarılabilecektir.

Kanunun İlgili Kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin “İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde No: 6 Tepeören – Tuzla 34959 İstanbul – Türkiye” Adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden “info@ucgen.com.tr” e-posta adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

ÜÇGEN PİGMENTLER VE POLİMER KATKILARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.