Tivida® FL ürünleri fluorinated alkyl grupları içeren yüzey gerilimi düşürücüleridir. Silikon ve hydrocarbon bazlı surfactantlara kıyasla fluorosurfactantlar yüzey gerilimini düşürmede daha etkilidir. Su ve solvent bazlı kaplamalarda yüzey gerilimini düşürmek için kullanılır. Yüksek parlaklık özelliği sayesinde Tivida® FL serisi parke cilası olarak kullanılabilir.

Merck - Tivida Serisi