Fonksiyonel Pigmentler TIVIDA™ FL 2300-30 bütün su ve solvent bazlı kaplamalarda yüzey gerilimini düşürmek için geliştirilmiştir. Yüzey geriliminin düşürülmesi gereken tüm boya ve mürekkep uygulamalarında kullanılabilir. Dallanmış karbon-flor zinciri sayesinde , toksik ve bioakümülasyon özelliği azaltılarak performansı arttırılmıştır. Diğer çoğu florosürfaktanla karşılaştırıldığında antibloking özelliği çok iyi sonuçlar verdiğinden hızlı kuruyan sistemlerde bile kullanılabilir. Köpük oluşturması daha düşük seviyelerde görülmektedir.

Tivida™ FL 2300-30 un Temel Özellikleri :

  • Oral ve suda toxic özellik göstermez
  • Bioakümülasyon göstermez
  • Kullanıldıgı sisteme ıslaklık ,akışkanlık , parlaklık verir
  • Yüksek miktarda kullanılsa bile adhesyon kaybına neden olmaz
  • Köpük oluşumu cok az düzeylere indirilimiştir
  • Düşük miktarda bile eklense krater oluşumu en az düzeydedir
  • Dinamik Yüzey Gerilimi ’ni 25 mN/m düzeyine indirir,
  • Statik Yüzey Gerilimi ‘ni 20mN/m düzeyine indirir.

FİZİKSEL ŞEKLİ : Sıvı, anyonik karakterli

BİLEŞİM : 30-35 solid wt % / 1-methoxy-2-propanol

KRİTİK MİSEL KONSANTRASYONU : 0,2 wt %

YOĞUNLUK 20°C ’de ( ISO 15212-1 ) : 1,05 g/ ml

KÖPÜK OLUŞUMU ( ASTM D 1173-53 ) : 160 mm (5 dakika sonra ) ( 0,1 wt % suda )

HİDROFİLİK –LİPOFİLİK –BALANS ( Davies’ Metod ) : 46,6

PH DEĞERİ : 4-6 (1 wt % suda )