Powder coating uygulamaları toz formda uygulanan bir kaplama çeşididir. Toz boyanın tutunması için elektrostatik olarak yüklenmesi gerekmektedir. Tribo yönteminde toz boya tanecikleri tabancanın tüpü içerisinde yer alan malzemeye sürtünerek pozitif yükle yüklenir.

SABO – SABOSTAB UV 119