Loading...

Yapı / İnşaat İçin Ürünlerimiz


 • UV Stabilizers
 • UV Absorbers
 • Antistatik Katkılar
 • Antiblok ve Slip Katkılar
 • Antistatik Katkılar
 • Dispersiyon ve Proses İyileştirici Katkılar
 • Antimikrobiyal Katkılar
 • Fenolik Antioksidanlar
 • Fosfit Antioksidanlar
 • Sülfit Antioksidanlar
 • UV Absorber ve Light Stabilizer

 • Antimon Trioksit
 • Alüminyum Hidroksit
 • Brom Bazlı Yanma Geciktiriciler